Groot en klein

Vlagertjes Steeken. Teken Wedstrijd. 1ste 2de 3de Prijs Koek happen Groot en klein Zakken lopen Groot en klein eieren lopen Stoelen dans. touw trekken. Groot en klein Spijker poeppen Voed ballen. 1ste en 2de prijs. balloinprikken . Verkleed Lampion optocht . als laats. kinderen die buiten de straat wonen en die mee willen doen moeten de eigen op geven in de corn. Roobelstr. no18 of no 16 de kosten zijn f 7,50 voor die daagen als nederland speeld. Voor de kinderen die aan de mini pleibecschow mee willen doen die moeten wel een c.D. of een bandje mee nemen met je naam er op en je moet je eiegen op geven in de corn. Roobelstr. no 12. 1ste 2de 3de Prijs . Groot en klein.

Inleiding Gevonden voorwerpen  Welkomstpagina